Bij ons staat u er niet alleen voor!

 


BIJSTAND. Informatie Bijstandsnormen. Stichting Adviesgroep Bijstandsgerechtigden.

Consumentenbond. 
Griffierechten , Hoogte van de Griffierechten, ook wel Vast Recht genoemd. 

Harderwijk , Gemeente Harderwijk.Huurcommissie , Informatie over Huur en Huurcommisie.Juridisch Loket, Informatie over het Juridisch Loket en het aanvragen van een verwijsings/diagnose document voor korting op de door u te betalen Eigen Bijdrage.


Kamer van Koophandel. 


Kinderbescherming, Raad voor de Kinderbescherming. 


LBIO , Landelijk Buro Inning Onderhoudsbijdragen. Nederlandse Orde van Advocaten.


NVVR , Nederlandse Vereniging Voor Rechtspraak 

Nibud , Nederlands Instituut voor Budgetvoorlichting. 
Openbaar Ministerie voor informatie onder andere beleidsregels, etc. 
 
Postbus 51. Algemene informatie 
Raad voor Rechtsbijstand 
Rechtspraak , Informatie van overheid over Indeling en organisatie van Hooge Raad, Gerechtshoven en rechtbanken, waaronder ook de sectoren en locaties Kanton(de voormalige Kantongerechten) 
Schuldsanering , Informatie over Schuldsanering Natuurlijke Personen. WSNP 
Studiefinanciering , Informatie over studiefinanciering door de Informatie Beheer Groep. IBG 


Wetten , Hier kunt u Wetgeving en Wetsteksten opvragen. Ook Maxius Nederlandse Wetgeving Online is een zeer goede WET-zoekmachine.  


Hartelijk Dank voor Uw bezoek aan onze site!

Wilt u eventuele fouten in de links aan ons melden middels onze contactpagina, zodat wij ייn en ander dan kunnen aanpassen?

Mr R.A. Scherpenhuysen

Bij ons staat u er niet alleen voor!