Hartelijk welkom op de site van

Juridisch Adviesbureau Scherpenhuysen

 Wij helpen U in en buiten procedures.

  

Na 37 jaar advocatenpraktijk zijn wij vanaf 1 januari 2015 werkzaam als juridisch adviesbureau en bemiddelen wij in juridische zaken en verlenen wij bijstand in procedures.

Ten allen tijden wordt getracht zoveel mogelijk in onderling overleg met alle betrokkenen oplossingen te zoeken en deze vast te leggen, zodat ten aanzien van zo weinig mogelijk onderdelen van het geschil de rechter nog de "knoop zal moeten doorhakken". Wij kunnen u daarbij een goede -op ruime ervaring gebaseerde- begeleiding geven.

Bijstand als advocaat in procedures bij de rechtbank waar bijstand door een advocaat noodzakelijk is kunnen wij u niet verlenen, doch tot de aanvang van een procedure kunne wij u begleiden en adviseren.

Procedures bij de sector kanton kunnen wel door ons gevoerd worden. 

 Let wel!! Doordat wij geen advocaatpraktijk meer voeren zijn wij niet meer gebonden aan de regels van de Orde van Advocaten en de Raad voor de Rechtsbijstand en kunnen wij van de Raad voor Rechtsbijstand geen toevoegingen meer verkrijgen waardoor wij geen Pro Deo-zaken meer kunnen behandelen. 

U KUNT DUS NOG ALTIJD BIJ ONS TERECHT.

Wij zijn zeer eenvoudig te vinden. Ons kantoor staat in de wijk "Stadsweiden" schuin tegenover het ziekenhuis "Sint Jansdal, bij rotonde voor de ingang van het ziekenhuis.


Kantooradres:


Emdenmeen 28
3844 EC Harderwijk
Telefoon : nieuw 0653 375 459
E-mail :nieuw rasche@worldonline.nl

 

Openingstijden:  


Maandag t/m Vrijdag:

Telefonisch contact:

's morgens van 09:00  tot 12:00 uur.       's middags van 14:00 tot 17:00 uur.

Bezoek op kantoor na afspraak 

 

Legitimatie:


Neemt u bij uw eerste bezoek aan ons kantoor een legitimatiebewijs mee, zodat wij een afschrift ervan in ons dossier kunnen voegen

 Tarieven:


De declaraties zijn opgebouwd uit:
1. Honorarium, gebaseerd op uurtarief.
2. Bureaukosten, welke 6% over het honorarium bedragen. Deze zijn onder meer voor porti, telefoon, telefax, fotokopieŽn etc.
3. BTW  = 21% over het honorarium en kantoorkosten.
4. Verschotten, kosten zoals Vast Recht, ook wel Griffierecht genoemd, uittreksels burgerlijke stand of andere registers etc.

 De declaraties zijn dus afhankelijk van het aantal aan de zaak bestede uren, het uurtarief en de verschotten. De bestede uren worden geregistreerd. Bij aanvang van de zaak wordt het uurtarief afgesproken en schriftelijk vastgelegd. Het toe te passen uurtarief is afhankelijk van het basisuurtarief, spoedeisendheid, draagkracht van de cliŽnt, de voor de zaak benodigde deskundigheid, de aard van de zaak, het belang van de zaak en eventueel met de cliŽnt nader te bespreken factoren.

 

Bij ons staat u er niet alleen voor!

Met recht uw juiste partner!